Sách Chuyền Tay 2.0

Books in The City — Hạnh Phúc Cùng Cộng Đồng

Hơn 8.000 lượt mượn miễn phí từ Học sinh, Sinh viên, Bạn trẻ. 15.000 Quyển sách đã đóng góp & đang cho mượn miễn phí hàng ngày tại Hà Nội – Đà Nẵng – Hồ Chí Minh.

Người đọc sách Những bạn trẻ đang đọc sách cùng SCT

Cách mượn sách Sách Chuyền Tay ở 3 thành phố lớn ツ

① Tìm sách bạn muốn
Chọn Tìm theo Hub Sách hoặc Từ khoá để chọn sách. Nếu cần hỗ trợ hãy sử dụng Chat Box.
② Đăng ký thông tin
Điền đầy đủ - chính xác thông tin, khuyến khích Đăng ký thành viên để yêu cầu Duyệt nhanh hơn.
③ Xác nhận & Mượn
Nhận Mã xác nhận gửi vào điện thoại hoặc email. Sách sẽ được gửi qua bưu điện hoặc Xe Buýt Sách (Miễn phí).