Sách Chuyền Tay 2.0

Book Bus In The City — Hạnh Phúc Cùng Cộng Đồng

Đơn vị hỗ trợ vận chuyển

Người đọc sách Người đọc sách cùng SCT là những ai? Bạn biết ai trong số này nào?

Cách mượn sách Bạn cần hoàn thành đủ 9 bước. 😳 Đùa thôi, thật ra là 3 bước:

① Tìm sách bạn muốn
Chọn Tìm theo Hub Sách hoặc Từ khoá để chọn sách. Nếu cần hỗ trợ hãy sử dụng Chat Box.
② Đăng ký thông tin
Điền đầy đủ - chính xác thông tin, khuyến khích Đăng ký thành viên để Gửi yêu cầu nhanh hơn.
③ Xác nhận & Mượn
Nhận Mã xác nhận gửi vào điện thoại hoặc email. Sách sẽ được gửi qua bưu điện hoặc Xe Buýt Sách (Miễn phí).