The Agile Start-Up: Quick and Dirty Lessons Every Entrepreneur Should Know

The Agile Start-Up: Quick and Dirty Lessons Every Entrepreneur Should Know

Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối

Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối

32 Tướng Đức Phật

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
58798195
tôn giáo triết học tâm lý
thư viện khth, sct tuyển chọn
Đức Phật Ngài chuyển sanh từ hằng hà sa số kiếp để thực hiện cho tròn đủ 10 pháp ba la mật mới được những quả lành để tạo ra 32 tướng tốt ấy.
Giới thiệu sách
Review https://www.goodreads.com/book/show/58798195
Số trang 20
Rating 0.0
Tác giả Bhikkhu Nãga Mahã Thera (phiên âm Tỳ Khưu Bửu Chơn)