Nằm trên đá, ngủ dưới hoa

Nằm trên đá, ngủ dưới hoa

Trần Bạch Đằng cuộc đời và ký ức

40 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
Trần Bạch Đằng cuộc đời và ký ức
Đọc những trang hồi ký của đồng chí Trần Bạch Đằng - một nhà cách mạng lão thành có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, một nhà báo nổi tiếng trong phong trào đấu tranh cái xấu, ủng hộ cái mới ta như thấy được cả tâm huyết hun đúc tinh thần và truyền thống yêu nước cho thể hệ trẻ của ông. Đó là những trang viết sâu sắc, giản dị nhưng thấm đấm nghĩa tình và dồi dào tư liệu lịch sử. Đọc để thêm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của ông cũng như hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc và thêm kính phục một con người.
Giới thiệu sách
Số trang 282
Publisher Nhà xuất bản trẻ
Tác giả Trần Bạch Đằng