Tôi chết bắt đầu một thế giới sống

Tôi chết bắt đầu một thế giới sống

Trò chuyện với thiên thần

Trò chuyện với thiên thần

Tình yêu và ánh lửa : hồi ký / Nguyễn Thị Lựu

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
58793955
sách tiểu sử danh nhân phóng sự
thu vien sachweb, thư viện khth
Tình Yêu Và Ánh Lửa của đồng chí Nguyễn Thị Lựu là một trong những tập hồi ký của tập sách Những người con gái đất Thành đồng do Tổ Sử Phụ Nữ Nam Bộ chủ biên. Là người con gái hiếu hạnh, dũng cảm, mưu trí, bà sớm được giác ngộ cách mạng, thoát ly gia đình, đứng vào hàng ngũ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội (1928). Qua thành tích hoạt động xuất sắc, bà được kết nạp vào An Nam Cộng sản Đảng vào cuối năm 1929 tại Phong Hoà, Cần Thơ. Đầu năm 1931, trên cương vị Thường vụ Tổng công hội đỏ Xứ uỷ Nam Kỳ, bà bị giặc bắt giam ở bót Pôlô (Chợ Lớn). Trước những trận đòn khóc liệt, man rợ, bà vẫn không chao đảo tinh thần, vững dạ bảo toàn khí tiết Cộng sản.
Giới thiệu sách
Review https://www.goodreads.com/book/show/58793955
Rating 0.0
Tác giả Nguyễn Thị Lựu