Tiếng chim gọi hồn

Tiếng chim gọi hồn

Những Lớp Sóng

Những Lớp Sóng

Thương những ngày...

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
58794267
truyện ngắn
thư viện khth, thu vien sachweb
Có thể, như tên một tập truyện anh vừa xuất bản đầu năm 2019, Trần Bảo Định viết những truyện đầu tiên chỉ là một cách “Chơi thôi mà!”, để có thêm nghị lực và niềm vui vượt qua bạo bệnh. Nhưng Kiếp ba khía được bà con “đồng hương” đón đọc thích thú, rồi bạn hữu khuyến khích; hai “nguyên tố” quý trong cái “mỏ” giàu trữ lượng của anh là vốn sống và vốn văn hóa đồng thời được “kích hoạt”. Từ đó, hơn chục tập truyện và ký của Trần Bảo Định liên tiếp được Nhà xuất bản: Nxb. Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Văn hóa - Nxb. Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn, Đà Nẵng ấn hành: Đời bọ hung (2015), Phận lìm kìm (2016), Chim phương Nam (2017), Đất phương Nam ngày cũ (2017), Ông già Nam Bộ nhiều chuyện: Dấu chưn lưu dân (2017), Ông già Nam Bộ nhiều chuyện: Góc khuất dưới chưn đèn (2017), Khói un chiều (2018), Bóng chiều quê (2018), Bông trái quê nhà (2018) và năm 2019 với hai tập Chơi thôi mà!, Mưa bình nguyên và tập Thương những ngày… vừa được in này.
Giới thiệu sách
Review https://www.goodreads.com/book/show/58794267
Rating 0.0
Tác giả Trần Bảo Định