Đức Phật và Phật Pháp

Đức Phật và Phật Pháp

Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Pali

Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Pali

Lời Phật dạy về sự hoà hợp trong cộng đồng và xã hội

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
Lời Phật dạy về sự hoà hợp trong cộng đồng và xã hội
Giới thiệu sách
Số trang 287
Publisher Nhà xuất bản Hồng Đức
Tác giả Bhikkhu Bodhi ; Nguyên Nhật Trần Như Mai 2018 dịch