Lời Phật dạy về sự hoà hợp trong cộng đồng và xã hội

Lời Phật dạy về sự hoà hợp trong cộng đồng và xã hội

Bóng hồn

Bóng hồn

Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Pali

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
Hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh tạng Pali
Giới thiệu sách
Số trang 559
Publisher Nhà xuất bản Hồng Đức
Tác giả Bhikkhu Bodhi ; Nguyên Nhật Trần Như Mai 2018 dịch