Về quê ăn Tết

Về quê ăn Tết

Văn học dân gian Tiền Giang (Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã) - Tập 2

Văn học dân gian Tiền Giang (Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã) - Tập 2

Vườn tình yêu

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
58992038
tuyển tập, thơ
thu vien sachweb
Tiền bạc là hữu hạn, nhưng tình yêu là vô hạn. Tiền dù nhiều tới đâu cũng có thể tiêu tán hết, chỉ có tình yêu mới làm cho đời sống tinh thần chúng ta giàu lên và tồn tại. Có tiền, có nhiều thứ, chưa chắc đã có tình yêu; nhưng sở hữu tình yêu cho ta sức mạnh vượt trên mọi thứ. Chẳng phải đã từng có vị vua để có tình yêu đã sẵn sàng rời bỏ ngai vàng rồi ư?
Khi lý trí suy nghĩ bằng con tim thì đó là tình yêu. Chỉ có tình yêu thực sự mới tồn tại, đó mới là giá trị đích thực trong cuộc sống con người và chỉ qua thử thách tình yêu mới được trải nghiệm và vững bền.
Giới thiệu sách
Review https://www.goodreads.com/book/show/58992038
Rating 0.0
Tác giả Vũ Thụy Đăng Lan