Tình người lính (Tập 3)

Tình người lính (Tập 3)

Trương Tiểu Nhàn tuyển tập tản văn hay

Trương Tiểu Nhàn tuyển tập tản văn hay

Tuyển Tập Vũ Hạnh (Tuyển Tập Vũ Hạnh, #2)

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
27404258
tuyển tập
thư viện khth, thu vien sachweb
"Những tác phẩm văn học của anh đã góp phần vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc vì tư tưởng và tình cảm của anh mãi gắn bó với đất nước, quê hương. Ngòi bút của Vũ Hạnh đã đánh dấu một bước trưởng thanhd trong dong văn học yêu nước, cách mạng dưới thời Mỹ - ngụy tạm chiến. Và hôm nay trong hòa bình xây dựng đất nước, Vũ Hạnh có những đóng góp mới rất đáng trân trọng ví thái độ lao động của mình".

Thanh Lê
Giới thiệu sách
Review https://www.goodreads.com/book/show/27404258
Số trang 820
Rating 0.0
Tác giả Vũ Hạnh