Bão lửa U23 - Thường Châu tuyết trắng

Bão lửa U23 - Thường Châu tuyết trắng

Sài Gòn Năm Xưa

Sài Gòn Năm Xưa

Triết Lý Giáo Dục

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
35993896
văn hóa địa sử nhân học du lịch
sct tuyển chọn, sct đà nẵng
Vấn đề giáo dục và văn hóa khỏi nói ai cũng nhận là quan trọng. Vì vậy ngoài Bộ Quốc gia Giáo dục còn có nhiều hội nghị giáo dục được nhóm để tìm giải đáp cho những vấn đề liên hệ.

Triết lý nhân sinh làm sao có thể hờ hững trước những vấn đề quan thiết đến sự sống còn của con người và vận mạng của quốc gia như thế được. Vì thế chúng tôi không ngần ngại đưa vào làm đề tài học hỏi suy luận cho các lớp triết. Trong vấn đề trọng đại như thế phải chia ra hai phần là lập pháp và hiến chương. Lập pháp là phần thuộc về bộ chúng tôi không bàn tới, nhưng chỉ bàn về hiến chương tức là nền tảng căn cơ của giáo dục và văn hóa. Trong phạm vi giáo dục và văn hóa có đến trăm ngàn đường lốỉ nhưng tất cả phải dẫn tới một trung tâm. Tìm ra và xác định cái điểm trọng tâm ấy, đó là việc của triết lý. Và đó là một việc làm dài hơi cần phải dành cho một loạt tiểu luân, ơ đây mới là mẫy bài khai mạc.
Giới thiệu sách
Review https://www.goodreads.com/book/show/35993896
Số trang 176
Rating 4.50
Tác giả Kim Định