Từ đây (Vằn hây)

Từ đây (Vằn hây)

Đối thoại với Lý Quang Diệu

Đối thoại với Lý Quang Diệu

Trang sách cũ phiến bia xưa

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
58915687
văn hóa địa sử nhân học du lịch
thu vien sachweb
"Khác với những ý kiến nông nổi của một vài người về văn học Nam Bộ, từ hơn 200 năm trước, nhà bác học Lê Quý Đôn khi tiếp xúc với kho tư liệu phong phú ở Phương Nam đã phải ngạc nhiên mà thốt lên: "Văn mạch một phương dằng dặc không dứt" (Lê Quý Đôn toàn tập, tập 1: Phủ biên tạp lục, NXB KHXH, 1977, tr.234).

Tập sách của hai tác giả Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Đông Triều góp phần khẳng định ý tưởng đó, đồng thời chính các anh cũng là những người nối dài văn mạch phương Nam này." (PGS.TS Đoàn Lê Giang - Trường khoa Việt Nam học, Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGTP.HCM)
Giới thiệu sách
Review https://www.goodreads.com/book/show/58915687
Số trang 328
Rating 0.0
Tác giả Phan Mạnh Hùng