365 Ngày Hoàng Đạo - Bảo Bình

365 Ngày Hoàng Đạo - Bảo Bình

Thiền truyện - 18 Zen stories for hearts and minds (Song ngữ Anh - Việt)

Thiền truyện - 18 Zen stories for hearts and minds (Song ngữ Anh - Việt)

Tăng đồ nhà Phật (Hán Việt)

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
58869556
tôn giáo triết học tâm lý
thu vien sachweb
Để giúp bạn đọc có tài liệu nghiên cứu, cán bộ làm công tác tôn giáo có thêm cơ sở hướng dẫn và quản lý đối với hoạt động tôn giáo, Trung tâm Nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo phối hợp với Nhà xuất bản Tôn giáo thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ tiến hành sưu tầm, tuyển chọn, biên soạn cuốn Tập Văn Bản Về Tổ Chức Và Đường Hướng Hành Đạo Của Các Tôn Giáo Tại Việt Nam đã được Nhà nước cho phép hoạt động, bao gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo.
Giới thiệu sách
Review https://www.goodreads.com/book/show/58869556
Số trang 768
Rating 0.0
Tác giả Tác giả: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải)