Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802

Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802

Lên ngôi

Lên ngôi

Lược sử lập hiến Việt Nam

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
30645010
văn hóa địa sử nhân học du lịch
sct đà nẵng, thư viện khth
Năm nay, nhân dịp nhà nước chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, nhân dân cả nước quan tâm đặc biệt đến vấn đề lập hiến và cùng góp phần vào việc hoàn thiện hiến pháp hiện hành, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn và xuất bản quyển sách Lược sử lập hiến Việt Nam của hai đồng tác giả Phan Đăng Thanh và Trương Thị Hòa. Quyển sách này thể hiện tương đối đầy đủ quá trình lập hiến phong phú, đa dạng của nước ta.

Trong lịch sử mỗi dân tộc, lịch sử lập hiến là bộ phận đặc biệt quan trọng. Công cuộc lập hiến ở Việt Nam bắt đầu từ đầu thế kỷ XX, với sự vận động của các phong trào yêu nước đấu tranh giành độc lập, đòi dân quyền, mong sớm có một chế độ chính trị và bộ máy cầm quyền tận tụy phục vụ nhân dân. Tất cả các việc đó đều không ngoài yêu sách chung là đòi hỏi chính quyền thực dân, phong kiến xây dựng bản hiến pháp cho nước Việt Nam ta.
Giới thiệu sách
Review https://www.goodreads.com/book/show/30645010
Rating 3.00
Tác giả Phan Đăng Thành