Đặc trưng trong phương pháp hành trì của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam

Đặc trưng trong phương pháp hành trì của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam

Xuân Thiền

Xuân Thiền

Để được tiến đạo

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
Để được tiến đạo
Giới thiệu sách
Số trang 95
Publisher Nhà xuất bản Đồng Nai
Tác giả Thích Tâm Hạnh