Thuật dự đoán tương lai (vị lai dự tri thuật)

Thuật dự đoán tương lai (vị lai dự tri thuật)

Thoát khỏi vòng bận rộn

Thoát khỏi vòng bận rộn

Ba đồng Ghi-nê

14 Ngày
Availability: Còn trong kho
SKU
23198299
tản văn tùy bút tiểu luận vh
thư viện khth, thu vien sachweb
Ba đồng ghi-nê

"Làm cách nào để ngăn chặn chiến tranh."
"Vì sao chính phủ không hỗ trợ cho công tác giáo dục phụ nữ?"
"Vì sao phụ nữ không được tham gia làm việc ở những ngành nghề chuyên môn?"
"Ba đồng ghi-nê" được phân thành ba chương, mỗi chương giải quyết một vấn đề nêu trên.

Trích đoạn:
"Nó có vẻ khó tin, nhưng có vẻ như khó chối bỏ được. Trong số tất cả những văn phòng đó không có một văn phòng nào như văn phòng của một bà mẹ; trong tất cả những mức lương đó không có mức lương nào như mức lương của một bà mẹ. Công việc của một tổng giám mục đáng giá 15.000 bảng một năm đối với Nhà nước; công việc của một quan tòa đáng giá 5.000 bảng một năm; công việc của một thư ký thường trực đáng giá 3.000 bảng một năm; công việc của một đại úy lục quân, đại úy hải quân, của một trung sĩ kỵ binh, của một cảnh sát, của một nhân viên bưu điện – tất cả các công việc đó đáng được trả lương từ các khoản thuế, nhưng những bà vợ, những bà mẹ và những cô con gái làm việc suốt ngày và hàng ngày, mà nếu không có công việc của họ Nhà nước sẽ sụp đổ và tan rã thành từng mảnh, nếu không có công việc của họ, con trai của các ông, thưa ông, sẽ ngưng tồn tại, sẽ không được trả cho bất cứ thứ gì."
Giới thiệu sách
Review https://www.goodreads.com/book/show/23198299
Số trang 356
Rating 0.0
Tác giả Virginia Woolf