Thành phố lớn
Người dùng
Độc giả nổi bật

SCT 2.0 Team

Bộ phận Chăm sóc Cộng đồng SCT nhận sách từ bạn đọc đóng góp và phục vụ mượn miễn phí hàng ngày ở: TP.HCM – Hà Nội – Đà Nẵng.

100% FREE
Toàn bộ 15.000 Sách

Dịch vụ TÌM SÁCH được phát triển miễn phí bởi Tổ chức Sách Chuyền Tay – Xe Buýt Sách & Đường Sách TP.HCM với mong muốn Đóng góp cho Thành phố Hồ Chí Minh một hoạt động “Thân thiện – Đáng sống” trong mắt người dân và du khách.

Chi phí hoạt động hàng năm được các đơn vị, cá nhân Tài trợ, Đồng hành. Năm 2020, SCT đã nhận 30 Triệu từ Quỹ Hạt Nhân Thay Đổi, đại diện Trung tâm Phát triển Cộng đồng LIN (LIN Center).