25 Tình Huống Pháp Lý Đời Thường
Đặng Thị Hàn Ni
Benazil Bhutto - Từ tù nhân đến người đứng đầu đất nước
Libby Hughes
Binh Pháp Tôn Tử
Đức Thành
Bác Hồ viết tài liệu tuyệt đối bí mật
Khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ Tịch
Chân dung nghệ thuật Võ Nguyên Giáp
Tạ Đức
Đã đến lúc phải cứng rắn: Để khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ
Donald J. Trump
Người Pháp Và Người Annam: Bạn Hay Thù?
Philippe Devillers
Hoàng Việt Hộ Luật
Nhiều tác giả
Hồ Chí Minh những câu chuyện thành bại trong lịch sử
Khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ Tịch
Hồi Ký Phong Trào Dân Biến Ở Trung Kỳ
Phan Châu Trinh
Khuôn Mặt Bị Đánh Cắp
Latifa
Khái lược văn minh luận
Yukichi Fukuzawa
Living History -Hồi Ký Hillary
Hillary Rodham Clinton
Phương pháp nghiên cứu Luật học
Phạm Duy Nghĩa
Luật pháp
Frédéric Bastiat
Lý Quang Diệu : Bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới.
Graham Allison
Chân trần chí thép
James G. Zumwalt
Những phóng sự về chiến tranh Việt Nam
Bernard B. Fall
Nostromo
Joseph Conrad
Nửa Kia Của Hitler
Éric-Emmanuel Schmitt
Pháp luật Trung Quốc
Phiên Quốc Bình
Qatar: Đất nước nhỏ, nền chính trị lớn
Mehran Kamrava
Quốc Hội Khóa 1 - Chuyện Về Các Đại Biểu Nhân Dân (Tập 3)
Hà Minh Hồng
Shinzo Abe Và Gia Tộc Tuyệt Đỉnh
Kenya Matsuda
Tháng Ngày Tôi Sống Với Những Người Cộng Sản
Thanh Nghị
Tinh Thần Pháp Luật
Montesquieu
Võ Nguyên Giáp hay cuộc chiến tranh nhân dân
Gérard Lê Quang
Xứ Đàng Trong năm 1621
Cristoforo Borri
Đặng Tiểu Bình Một Trí Tuệ Siêu Việt
Uông Đại Lý, Lưu Cường Luân